ekovytahy.sk
true

Servis výťahov

Servis

Bezpečnosť prevádzky a pravidelná údržba sú bezpochyby základnými potrebami každého prevádzkovateľa zariadení. Naša spoločnosť ale ponúka viac - vytvorili sme balíčky s voliteľnými službami, tak aby sme mohli lepšie vyhovieť všetkým vašim osobným požiadavkám, alebo špecifickým požiadavkám Vašej prevádzky.

Bezpečnosť, spoľahlivosť a kompetentnosť


Naša spoločnosť stavia metodiku údržby na najvyšších bezpečnostných a kvalitatívnych štandardoch, ktorých cieľom je nielen zabezpečenie absolútnej bezpečnosti servisovaných zariadení, ale tiež eliminovanie akýchkoľvek prestojov v prevádzke zariadení. A to bez ohľadu na to, či sú spôsobené opravami, údržbou alebo technickými poruchami. Predpokladané opravy vykonávame preventívne, resp. ich preventívne ponúkame. Naša metodika údržby sa sústreďuje na potreby užívateľov a predstavuje dôležitý predpoklad pre spoľahlivú prevádzku zariadení.
 
Spoločnosť EKO VÝŤAHY s.r.o. je certifikovaná podľa ISO 9001 a riadi sa ustanoveniami európskej normy STN EN 13015 - Údržba výťahov a pohyblivých schodov.

Vedel si?

Udržujeme všetky značky. V skutočnosti 70 % portfólia údržby spoločnosti Ekovýťahy tvoria produkty alebo modely iných výrobcov.

Prehľad servisných služieb

Popis služieb Standard Komfort All-In Custom
Údržba v zmysle platnej legislatívy  o
Odborné prehliadky podľa vyhl. 508/2009 Z. z. 
Bezplatné vyslobodenie osôb 24/7 o
Opravy 7:00 –15:30 x o
Spotrebný materiál do 30 €/návšteva x o
Opravy 7:00 – 22:00  x o o
Všetok materiál a náhradné diely  x x o
Odborné skúšky podľa vyhl. 508/2009 Z. z.  o o o
 
✓ - zahrnuté
x - nezahrnuté
o - voliteľné
Adresa
EKO VÝŤAHY s.r.o.
Na závaží 858/9
010 01 Žilina
Fakturačné údaje
IČO: 50 428 381
DIČ: 2120318739
IČ DPH: SK2120318739
Obchodný register
Spoločnosť je zapísaná v:
Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel:Sro, Vložka č.66086/L