MODERNIZÁCIA VÝŤAHOV

REALIZUJEME MODERNIZÁCIE VÝŤAHOV


Vykonáme modernizáciu výťahu podľa vašich predstáv:

 • obklad existujúcej kabíny,
 • komplexná výmena starej výťahovej kabíny za ľubovoľnú novú kabínu z našej ponuky,
 • výmena riadenia výťahu,
 • doplnenie frekvenčnej regulácie rozbehu a spomalenia,
 • výmena elektroinštalácie výťahu,
 • výmena privolávačov a kabínového ovládača za moderné tlačidlá v úprave Antivandal alebo za elegantné veľkoplošné tlačítka,
 • výmena výťahového stroja a jeho rámu pre zabezpečenie odhlučnenia výťahového stroja,
 • čiastkové a komplexné repasácie existujúcich výťahových strojov a ich elektromotorov, kladiek a prevodoviek,
 • odstránenie nedostatkov výťahu s ohľadom na nové normy,
 • doplnenie kabínových dverí,
 • výmenu šachtových dverí,
 • doplnenie váženia kabíny,
 • skupinové prepojenie výťahov a blokovanie súčasného privolania viacerých výťahov do rovnakej stanice,
 • blokovanie používania výťahu nepovolaným osobám pomocou montáže blokovania formou dotykových kľúčov alebo pomocou bezdotykových kariet,
 • sledovanie využívania výťahu aj v reálnom čase tzv. on-line,
 • prepojenie výťahovej kabíny so stálou servisnou službou pomocou lokálneho intercomu, telefónnou linkou, alebo pomocou GSM siete,
 • doplnenie hudby do kabíny (reproduktor rádia v kabíne),
 • doplnenie olejových samo maziacich vodítok kabíny a protiváhy pre zabránenie znečisťovania výťahových dverí vazelínou odpadávajúcou z výťahu,
 • doplnenie záložného núdzového osvetlenia kabíny schopného napájať aj sirénku núdzového volania pri výpadku elektrickej energie.