ekovytahy.sk
true

Modernizácia výťahov

Modernizácia

Je najvyšší čas na zmenu

 
Naša spoločnosť sa špecializuje na výmenu výťahov v už existujúcich bytových domoch, ktoré sú po ich životnosti. V prípade výmeny výťahu Vám vymeníme všetky komponenty od šachtových dverí, cez vodidlá, stroj a elektroniku až po kabínu, pričom výťahy Vám odovzdáme na kľúč tak aby ste ich mohli hneď užívať.

Prečo modernizovať výťah

Výťahy postavené pred rokom 1990 spĺňajú normy bezpečnosti platné v dobe ich uvedenia do prevádzky, ale predstavujú vážne bezpečnostné riziká v zmysle EN STN 81, sú poruchové, technicky zastaralé, a nehovoriac o ich estetickej stránke. Myslím, že všetci poznáme ten pocit strachu, ak nastupujeme do zastaralého výťahu.

Čo prináša zmena

 1. Bezpečnosť
 2. Odstránenie prevádzkových rizík
 3. Podstatné zníženie poruchovosti
 4. Estetika
 5. Výrazné zníženie energetických nákladov oproti pôvodnému stavu až o 50%
 6. Zväčšenie plochy a nosnosti kabíny
 7. Výrazné zníženie hlučnosti prevádzkou výťahu
 8. V prípade poruchy výťah vyšle signál na dispečerské stredisko

Jednotlivé etapy modernizácie

Výmena riadenia a elektroinštalácie

1.etapa

Výmena riadenia v strojovni výťahu. Demontovanie a výmena elektroinštalácie vo výťahovej šachte. Výmena privolávačov a kabínového tabla

Výmena motora

2.etapa

V tejto fáze je možnosť si vybrať z inštalácie nového motora alebo rekonštrukcie starého. Vzhľadom na stav a životnosť starých výťahov, uprednostňujeme inštaláciu nového motora

Výmena šachtových dverí

3.etapa

Montáž nových šachtových dverí, ktoré vyhovujú Európskym normám. V tejto etape je možná modernizácia pôvodných dverí alebo kompletná výmena šachtových dverí výťahu.

Výmena kabíny a príslušenstva

4.etapa

V tejto a zároveň poslednej etape sa vymení kabína za novú s novými kabínovými dverami a ostatnými komponentami ako sú vodidlá protiváhy protiváha a iné komponenty. Celý výťah sa zosúladí s novou normou.

Prečo modernizovať a aké prvky použiť pri modernizácií

Modernizácia prinesie zlepšenie

predchádzajúceho stavu výťahu a častokrát úplne odstráni problémy spomenuté v predchádzajúcej časti.
 
Pri modernizácii je potrebné aby vymenené časti už vyhovovali novým európskym predpisom, ktoré platia aj u nás pre novo namontované výťahy viac ako dvadsať rokov. V prípade, že vykonáva modernizáciu výťahu naša firma , je samozrejmosťou, že zákazník dostane všetky informácie o namontovaných prvkoch a postupe modernizácie ako aj informáciu čo výmenou jednotlivých častí dosiahne. Je potrebné aby namontované diely boli plne kompatibilné s časťami, ktoré budú montované v neskorších fázach modernizácie, preto je dobré aby modernizáciu vykonávala firma, ktorá zvládne aj rozsiahle a zložité časti modernizácie.

Nebezpečné prvky

 • brzda stroja
 • zachytávače kabíny
 • nárazníky kabíny
 • konštrukcia rámu kabíny
 • protiváha kabíny
 • vodidlá protiváhy ( ak sú drôtené )
 • dverová uzávierka šachtových dverí
 • kabínové dvere ( ak nie sú v kabíne )

Vysoká hlučnosť

 • brzda stroja
 • zachytávače kabíny
 • konštrukcia rámu kabíny
 • dverová uzávierka šachtových dverí

Malá prepravná kapacita

 • veľkosť starších kabín
 • kapacita starších motorov
 • konštrukcia rámu kabíny
 • protiváha kabíny
 • kabínové dvere

Vysoká poruchovosť

 • opotrebený po mechanickej aj elektrickej stránke

Vyššia spotreba elektrickej energie

 • zlá konštrukcia stroja a elektromotora
 • opotrebený stroj
 • v prípade výmeny elektromotora je možná úspora elektrickej energie až do výšky 30-50 %.

Nesúlad výťahu s novými normami a predpismi

 • očakáva sa zmena predpisov a povinnosť uviesť staré výťahy do súladu s novými predpismi

Finančne a technicky najlepšia cesta k novému výťahu


Ponúkame Vám finančne a technicky najlepšiu cestu k novému výťahu a to formou postupnej modernizácie výťahu – etapy

Čo je najčastejším dôvodom modernizovania?

Nebezpečné prvky
70%
Vyššia spotreba elektrickej energie
38%
Vysoká hlučnosť
62%
Vysoká poruchovosť
60%
Malá prepravná kapacita
45%
Nesúlad výťahu s novými normami
15%
Adresa
EKO VÝŤAHY s.r.o.
Na závaží 858/9
010 01 Žilina
Fakturačné údaje
IČO: 50 428 381
DIČ: 2120318739
IČ DPH: SK2120318739
Obchodný register
Spoločnosť je zapísaná v:
Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel:Sro, Vložka č.66086/L