ekovytahy.sk
true

Rekonštrukcia výťahov

Rekonštrukcia

Rekonštrukcie výťahov

 
Pri rekonštrukcii pôvodného výťahu môžeme niektoré komponenty zachovať, ako napríklad vodidlá kabíny samozrejme ak nie sú v dezolátnom stave, prípadne vodidlá protiváhy ak sa jedná o pevné. Ostatné komponenty naša firma kompletne demontuje a vymieňa aby sme dosiahli súlad s Európskou normou.

Prečo rekonštruovať výťah?

Výťahy postavené pred rokom 1990 spĺňajú normy bezpečnosti platné v dobe ich uvedenia do prevádzky, ale predstavujú vážne bezpečnostné riziká v zmysle EN STN 81, sú poruchové, technicky zastaralé, a nehovoriac o ich estetickej stránke. Myslím, že všetci poznáme ten pocit strachu, ak nastupujeme do zastaralého výťahu.

Čo prináša zmena

  1. Bezpečnosť
  2. Odstránenie prevádzkových rizík
  3. Podstatné zníženie poruchovosti
  4. Estetika
  5. Výrazné zníženie energetických nákladov oproti pôvodnému stavu až o 50%
  6. Zväčšenie plochy a nosnosti kabíny
  7. Výrazné zníženie hlučnosti prevádzkou výťahu
  8. V prípade poruchy výťah vyšle signál na dispečerské stredisko

Priebeh rekonštrukcie


Ponúkame Vám finančne a technicky najlepšiu cestu rekonštrukcie výťahu
Adresa
EKO VÝŤAHY s.r.o.
Na závaží 858/9
010 01 Žilina
Fakturačné údaje
IČO: 50 428 381
DIČ: 2120318739
IČ DPH: SK2120318739
Obchodný register
Spoločnosť je zapísaná v:
Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel:Sro, Vložka č.66086/L