ekovytahy.sk
true

Výroba výťahov

Nové výťahy podľa EN-STN EN 81-1+A3

 
Zabezpečujeme montáže výťahov všetkých typov či sa už jedná o hydraulický, alebo trakčný, panoramatický, alebo s projektovanou šachtou, prípadne namontujeme aj výťahovú šachtu či už sklenenú, plechovú, alebo murovanú.

 
Nový výťah podľa EN-81
Výťahy postavené pred rokom 1990 spĺňajú normy bezpečnosti platné v dobe ich uvedenia do prevádzky, ale predstavujú vážne bezpečnostné riziká v zmysle EN STN 81, sú poruchové, technicky zastaralé, a nehovoriac o ich estetickej stránke. Myslím, že všetci poznáme ten pocit strachu, ak nastupujeme do zastaralého výťahu.

Čo prináša zmena

  • Bezpečnosť
  • Odstránenie prevádzkových rizík
  • Podstatné zníženie poruchovosti
  • Estetika
  • Výrazné zníženie energetických nákladov oproti pôvodnému stavu až o 50%
  • Zväčšenie plochy a nosnosti kabíny
  • Výrazné zníženie hlučnosti prevádzkou výťahu
  • V prípade poruchy výťah vyšle signál na dispečerské stredisko

Adresa
EKO VÝŤAHY s.r.o.
Na závaží 858/9
010 01 Žilina
Fakturačné údaje
IČO: 50 428 381
DIČ: 2120318739
IČ DPH: SK2120318739
Obchodný register
Spoločnosť je zapísaná v:
Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel:Sro, Vložka č.66086/L