SERVIS VÝŤAHOV

PONÚKAME KOMPLEXNÝ SERVIS VÝŤAHOV


Spoločnosť EKO VÝŤAHY s,.r.o. si vytíčila za cieľ poskytovať svojim zákazníkom vždy čo najkvalitnejšie služby. Poznáme situáciu svojich zákazníkov a dokážeme predvídať a uspokojiť ich potreby a požiadavky na kvalitný servis výťahov. Cieľom servisnej činnosti spoločnosti EKO VÝŤAHY s.r.o. je poskytovať zákazníkom kvalitné a cenovo dostupné služby, ktoré zaistia preventívnu údržbu tak, aby výťahy spoľahlivo fungovali.

Výťahy sú vyhradené technické zariadenia a preto je nutné ich servisovať a udržiavať v technickom stave podľa harmonizovaných slovenských technických noriem.

Naša spoločnosť Vám takýto servis vie poskytnúť nielen pre nové výťahy, ale aj pre výťahy už používané. Preventívna servisná údržba znižuje možnosť porúch osobných či nákladných výťahov a tým prináša pokoj zákazníkom ako aj všetkým používateľom. Našim zákazníkom poskytujeme servis pracovníkmi so zodpovedajúcimi technickými znalosťami a vybavením, ktorí sú pravidelne školení.

Naša ponuka pre váš výťah môže zahŕňať:

  • opravy havarijné - NON-STOP havarijná služba, vrátane vyprosťovania osôb z výťahu,
  • opravy po odbornej prehliadke a odbornej skúške,
  • prevádzanie pravidelnej preventívnej údržby,
  • prevádzkové prehliadky a činnosť dozorcu výťahu,
  • odborné prehliadky a odborné skúšky v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.,
  • modernizácie a rekonštrukcie výťahov,
  • záručný a pozáručný servis.