NON-STOP DISPEČING

NON-STOP DISPEČING VÝŤAHOV A ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ


Dispečing pohotovostnej služby je zákazníkom k dispozícii 24 hodín denne. Rýchly zásah umožnuje náš vozový park a servisní technici, ktorí majú priame komunikačné spojenie s dispečingom. Takto sa darí uspokojovať vysoké nároky zákazníkov na rýchlosť reakcie servisných trechnikov pri nahlásení poruchy. V niektorých prípadoch sú servisní technici schopní doraziť na miesto poruchy už do 15 minút.

Zabezpečujeme NON-STOP vyslobodzovanie osôb uviaznutých vo výťahoch a odstraňovanie porúch u našich zákazníkov s podpísanou servisnou zmluvou.